Calm down...

|    Communication Agency for Impact    |

Impact That Matters

“It's where the heart of
Gandhi meets the
mind of Henry Ford.”

Kyle Westaway
Er is een bruisende beweging gaande. Een beweging naar een betekenisvolle economie. Een economie waar niet de winst van een bedrijf vooropstaat, maar de maatschappelijke impact die het creëert.
Een economie waarin bedrijven de mogelijkheden zien om een impact te maken niet ten koste, maar ten bate van mens en milieu. Een 'Impact that Matters'.

Diensten

Branding is een houding, een gezicht, een manier van denken en handelen.

Branding is een houding, een gezicht, een manier van denken en handelen. Branding geeft het merk passie, loyaliteit en vertrouwen. Het merk dat het dichtst tot de persoon staat, kan uiteindelijk het meest overtuigen.
Vergeet doelen, cijfertjes of normen. Richt je tot de kern. Wat drijft jou? Wat is het bestaansrecht van je merk? Deze open houding zal je leiden tot een gevoel dat je kunt overbrengen. Dit gevoel heeft impact. Deze houding heet branding.

Kalmte en vertrouwen; alleen dan waardeert webdesign onze kostbare aandacht.  

De ervaring is essentieel. Bij een goede ervaring met een merk zal iemand zich vertrouwd voelen. Webdesign kan dit vertrouwen geven. Goed webdesign is eenlijnig, simpel en vertrouwd. De brug tussen webdesign en een ervaring is aandacht.
Overal worden we om aandacht gevraagd. Aandacht is kostbaar. Als webdesign kalmte biedt, waardeert het deze kostbare aandacht. Vorm kalmte, schep vertrouwen. Alleen dan is de ervaring rijk en het webdesign essentieel.

Design is sociaal. Goed design stelt de  mens centraal en maakt daadwerkelijk impact.

Design gaat verder dan de buitenkant. Design is sociaal. Voor design moet je in de schoenen kunnen staan van de gebruiker. Dit betekent dat je door de ogen van een ander de wereld wil aanschouwen. Goed design gaat niet om objecten of technologie.
Goed design stelt de mens centraal. Goed design kan daadwerkelijk impact maken. Kijk naar je publiek, kijk naar jezelf en verplaats je. Laat de vormgeving spreken. Laat de vormgeving de sociale impact doen vergroten.

Accepteer de chaos. Wees dynamisch en flexibel, maar let op het grotere doel.

In een tijd waarin alles steeds sneller verandert, is een strategie lastig. Dat wat vroeger vast stond, is nu niet meer zeker. De identiteit van het merk helpt hierbij. Een juiste identiteit geeft meer zekerheid. Zekerheid in de koers die je vaart.
Accepteer de chaos. Wees dynamisch en flexibel, maar houd altijd het grotere doel in het zicht. Waarvoor zet jij je in en waarom? Hoe kun je dit op een zo juist en effecient mogelijke manier bereiken? Stel deze vragen en je ontwikkelt een strategie.
Show map
Hide map

Contact

Telefoon
+31 643146528
Adres
Prinsengracht 159, Amsterdam
Email